Hem

HEJ!


Välkommen till Cittran!


Du kanske redan bor här och då är du bara att gratulera! Till dig som ännu inte flyttat hit men

som har funderingar på det vill vi dela med oss några av våra värderingar, tankar och framtidsplaner och framför allt: fördelarna med

att bo just i vår samfällighet.


Att bo i Cittrans samfällighet är inte bara ett boende, det är också en livsstil och en fråga om värderingar. Du som redan bor här och du som funderar på att flytta hit har förmodligen en hel

del gemensamt: ni känner ett engagemang och ett ansvar för det egna boendet men också för goda grannrelationer och för den närmiljö man lever i och vill kunna påverka.Några centrala värderingar:


- Att vi alla anstränger oss för att minska vår miljöpåverkan så att vi och särskilt våra barn kan fortsätta leva i ett hälsosamt och miljövänligt område


- Att alla, efter förmåga, hälsa och kraft, ska bidra och göra rätt för sig, genom att delta i gemensamma aktiviteter så som gemensamma städdagar


- Att man känner ansvar för sitt boende och för att bevara och utveckla grannsämjan för allas trivsel


Varför då bo i Cittrans samfällighetsförening?

Jo, för att du får…


- ett av Sveriges lägsta samfällighetsavgifter! För ca 2300 kr i månaden får du värme och vatten, sophantering, skötsel av alla gemsamma grönytor, eget bilgarage samt fiberbaserat internet, telefoni och tv.


- påverka ditt boende genom att minska din miljöpåverkan och dina boendekostnader (t ex får du tillbaka viss del av avgiften om du förbrukar mindre vatten än genomsnittet)


- nära till barnomsorg och skolor (låg-, mellan-, och högstadium)


- nära till miljövänliga och kostnadseffektiva transporter i form av spårvagn och buss men vi har också bra cykelvägar och det tar bara 15 min att cykla till city


- rekreationsmöjligheter i form av elljusspår och flera idrottsplatser och ytor där man kan spela fotboll, streetbasket, innebandy m m


- närhet till Ica Kvantum och Lidl


- närhet till Himmelstalunds idrottsanläggningar och det allmänna och avgiftsfria Himmelstalundsbadet som gjort många Norrköpingsbor simkunniga genom åren


- promenera fritt i en unik botanisk trädgärd som drivs och sköts av Himmelstalunds naturbruksgymnasium


- delta i Klockaretorpets föreningsliv om du vill och har tid t ex föräldravandringar


- lugn och ro då du slipper stadens larm och brus och du kan släppa ut dina barn i fina lekplatser i trafikfria miljöer och de finns direkt utanför din egen dörr


Några framtidsplaner:


- Att höja våra miljöambitioner genom att undersöka förutsättningar för att stimulera ett minskat fossilberoende och öka användningen av bl a hybrid- och elbilar. Vi undersöker just nu kostander för vad en sådan omställning kan innebära i form av investreingar i vår befintliga och framtida infrastruktur.


- Att skapa attraktiva uteplatser så att barn och vuxna umgås mer med varandra i gemensamma miljöerSTYRELSE

STADGAR & FÖRVALTNING

Våra stadgar följer normalstadgar för      samfällighetsföreningar. Föreningen har en styrelse   som väljs vid föreningsstämman i mars varje år. Styrelsen svarar för samfällighetens förvaltning och lämnar förvaltningsberättelse inför stämman. På stämman är det de närvarande medlemmarna som beslutar.

Styrelsen består av följande personer fram till årsmötet 2020


Pernilla Johansson, ordförande

Linda Sundström, kassör                             

Annelie Nilsson, sekreterare                         

Dani Slipicevic, ledamot                                                    Niklas Eriksson, ledamot 

Fredrik Arvefalk, ledamot 


Stadgar med ändringar hittar du här:


               


ANSVARET & AVGIFTER

Mycket av ansvaret i samfälligheten sköter vi genom att anlita entreprenörer för underhåll av asfalterade och planterade ytor samt för löpande arbete med ekonomiadministration. För närvarande anlitas Riksbyggen för markunderhåll och LRF Konsult för ekonomiadministration.


Vår och höst har samfälligheten arbetsdagar då vi sköter om buskar och träd och utför målningsarbete med mera.


Samfällighetsavgift


Varje hushåll betalar för vatten, värme, sophantering, fastighetsskötsel, kabel-TV och administration mm. Avgiften ska också täcka lagstadgad avsättning till underhållsfond.Bredbandsanslutning


Utöver din ordinarie samfällighetsavgift tas en tillfällig extra avgift ut om 320: - till dess att lånet som togs för installationen är färdigamorterat.


Sophämtning


Vi betalar för hämtning av de sopor som ryms i kärlen. Grovsopor och farligt avfall är inget vi betalar för. Därav är det upp till varje enskilt hushåll att hantera den sortens avfall.


Fjärrvärme


I samfällighetsavgiften är uppvärmning av husen inräknat. Vissa hus har en lägre avgift, vissa högre. Det beror på att husen är olika stora och kostar olika mycket att värma upp


Fastighetsskötsel/förvaltning


Samfällighetsavgiften gör det möjligt att anlita företag som tar hand om våra gemensamma grönområden och snöskottning etc. Vi har även extern hjälp vad gäller den ekonomiska biten som t.ex. fakturor, budget och redovisning.


Underhållskostnader


Ibland händer det att ett trappräcke behöver målas, eller t.ex. soprumsgolv. Då finns där pengar avsatta för sådana ändamål.


Vatten/avlopp


I varje hushåll ingår en viss mängd vatten/år. Överskjutande volym regleras via en extra inbetalning till samfälligheten.Vid utebliven betalning får man en betalningspåminnelse. Därefter lämnas ärendet till inkasso.